PARKOUR OCH MOTORIK

Deltagarna i gruppen får träna på att så smidigt som möjligt ta sig genom olika hinder genom att springa, hoppa och rulla. Gruppen tränar fysisk och psykisk styrka och utvecklar sin kännedom om parkour. En utmärkt träningsform för att utveckla kroppskontroll, koordination och precision.

För tillfället är ingen kurs i parkour och motorik inplanerad.

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.

TRAMPOLINHOPP

Vi ordnar kurser med trampolinhopp under höst- och vårtermin. På träningarna får deltagarna utveckla sina kunskaper på trampolin och lära sig nya konster och trix med en utbildad ledare. Trampolinhopp utvecklar koordination och uthållighet, ett utmärkt träningstillfälle för dig som gillar att studsa hemma på studsmattan.

För tillfället är inga kurser i trampolinhopp inplanerade.

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.