HOBBYGRUPPEN 1

För barn födda 2011–2013 samt de som är födda 2014 och som har deltagit minst 5 terminer i Knattesprattel 1 eller 2. Dessa tränar en gång i veckan och lär sig grundövningar, såsom kroppskontroll, koordination, rörlighet och styrka och motiveras så småningom att klara av mera avancerade övningar på redskapen. Vid terminsbyte kan man flytta från hobbygruppen till tävlingsgymnasterna om man har avlagt Finska gymnastikförbundets bronsmärke.

Våren 2020:
Måndagar 17.30–19.00, kursstart 20.1.2020.
Pris: 60 € (12 veckor)
Tränare: Miriam Otieno, Elina Juslin

Hobbygymnasterna ges även möjlighet att delta:
Fredagar 17.30–19.00 (gemensam styrke och stretch för alla gymnaster) dras jämna veckor av Jean Pierre Lavachery och udda veckor av Dmitry Suvalau. Anmälan sker till denna träning sker veckovis via hemsidan.

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.

Hobbygruppen 2

För barn födda 2010 och tidigare. Dessa tränar en gång i veckan och lär sig grundövningar, såsom kroppskontroll, koordination, rörlighet och styrka och motiveras så småningom att klara av mera avancerade övningar på redskapen. Vid terminsbyte kan man flytta från hobbygruppen till tävlingsgymnasterna om man har avlagt Finska gymnastikförbundets bronsmärke.

Våren 2020:
Måndagar 19.00–20.30, kursstart 20.1.2020.
Pris: 60 € (12 veckor)
Tränare: Miriam Otieno, Elina Juslin

Hobbygymnasterna ges även möjlighet att delta:
Fredagar 17.30–19.00 (gemensam styrke och stretch för alla gymnaster) dras jämna veckor av Jean Pierre Lavachery och udda veckor av Dmitry Suvalau. Anmälan sker till denna träning sker veckovis via hemsidan.

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.