Bokning

Du kan nu boka Artisticas gymnastiksal de tider som ingen verksamhet pågår. Salen får INTE bokas i andra syften än idrott.

Skolor får använda Artisticas utrymmen GRATIS i samband med skoldagen.

Följ länken och hitta lediga tider!
https://slotti.fi/booking/narpesgymnastikklubb-artistica/#/


Normalpris 30€/h
För tävlingsgymnaster 15€/tillfälle
För övriga gymnaster 20€/tillfälle