KNATTESPRATTEL TILLSAMMANS

För de allra yngsta barnen (2-4 år) som tycker om att röra på sig erbjuder vi Knattesprattel tillsammans. En gymnastikstund där barnet jumppar tillsammans med en vuxen. Vi bekantar oss med de olika redskapen i gymnastiksalen och genom lekbetonade övningar upptäcker vi rörelseglädjen.

Våren 2020:

Torsdagar 17.30–18.30, kursen startar 23.1.2020.
Pris: 45 € (12 veckor)/termin
Tränare: Ann-Sofie Wilson

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.

Knattesprattel 1

För barn födda 2015-2017. Genom lekbetonad gymnastik får barnen testa på de olika redskapen i gymnastiksalen och träna upp sin motorik genom gymnastiska rörelser. Vi springer, kryper, hoppar, balanserar, klättrar och har en rolig gymnastikstund. Under gymnastikstunden behöver barnen klara sig utan vuxen.

Våren 2020:

Onsdagar 17.30–18.30, kursstart 22.1.2020.
Pris: 50 € (12 veckor)
Tränare: Ann-Sofie Wilson, Rebecca Skrifvars

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.

Knattesprattel 2

För barn födda 2014-2015. Genom lekbetonad gymnastik får barnen testa på de olika redskapen i gymnastiksalen och träna upp sin motorik genom gymnastiska rörelser. Vi springer, kryper, hoppar, balanserar, klättrar och har en rolig gymnastikstund. Under gymnastikstunden behöver barnen klara sig utan vuxen.

Våren 2020:

onsdagar 18.30–19.30, kursstart 22.1.2020.
Pris: 50 € (12 veckor)
Tränare: Ann-Sofie Wilson, Rebecca Skrifvars

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.