INTRESSEGRUPPEN 1

För barn födda 2011-2013 samt de som är födda 2014 och som har deltagit minst 5 terminer i Knattesprattel 1 eller 2. En fortsättningsgrupp för dem som tidigare gått i Knattesprattel, men även för nya gymnaster som vill prova på redskapsgymnastik. Dessa gymnaster lär sig grunderna i redskapsgymnastik. De tränar sin kroppskontroll, koordination, rörlighet och styrka. Gruppen tränar 2 ggr/vecka. Vid terminsbyte kan man flytta från intressegruppen till tävlingsgymnasterna om man har avlagt Finska gymnastikförbundets bronsmärke.

Våren 2020:
Tisdagar 17.30–19.00 och lördagar 12.00–13.30, kursstart 21.1.2020.
Pris: 90 € (12 veckor)
Tränare: Jennifer Norrgård, Evelina Hannus

Intressegymnasterna ges även möjlighet att delta:
Fredagar 17.30–19.00 (gemensam styrke och stretch för alla gymnaster) dras jämna veckor av Jean Pierre Lavachery och udda veckor av Dmitry Suvalau. Anmälan sker till denna träning sker veckovis via hemsidan.

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.

INTRESSEGRUPPEN 2

För barn födda 2010 och tidigare. Intressegruppen är för gymnaster som vill träna mer, men inte satsa på tävlingsgymnastik. Dessa tränar 2 ggr i veckan och lär sig grundövningar, såsom kroppskontroll, koordination, rörlighet och styrka och motiveras så småningom att klara av mera avancerade övningar på redskapen. Vid terminsbyte kan man flytta från intressegruppen till tävlingsgymnasterna om man har avlagt Finska gymnastikförbundets bronsmärke.

Våren 2020:
Tisdagar 19.00–20.30 och lördagar 13.30–15.00, kursstart 21.1.2020.
Pris: 90 € (12 veckor)
Tränare: Julia Strandberg, Jennifer Norrgård

Intressegymnasterna ges även möjlighet att delta:
Fredagar 17.30–19.00 (gemensam styrke och stretch för alla gymnaster) dras jämna veckor av Jean Pierre Lavachery och udda veckor av Dmitry Suvalau. Anmälan sker till denna träning sker veckovis via hemsidan.

Om en gymnast inte dykt upp på tre träningar i rad utan att meddela så förlorar man sin plats om det finns gymnaster på kö till gruppen. Full avgift betalas efter 2 gånger.