Tävlingar och läger

Tävlingskalender hösten 2023
B-E Jakobstad 7.10
B-Mj Vasa 20.10
B-E Storkyro 4.11
Mj 1-2 Åbo 4.11
FSGM (B-H) Jakobstad 11-12.11
ÖID (B-H) Jakobstad 25.11

Föreningen betalar anmälningsavgiften för ÖID, FSG samt två Svoli-tävlingar. Deltar man i fler tävlingar står man själv för anmälningsavgiften. Föreningen fakturerar i slutet på terminen.

I regel behöver föreningens gymnaster inte betala mer än deltagaravgiften om de deltar i läger. Det finns undantag där föreningen uppbär en avgift på 30€/dag/gymnast för att täcka en del av den medföljande tränarens kostnader. I sådana fall meddelas detta i samband med anmälan.