Terminen startar senare än planerat

På grund av det osäkra coronaläget har styrelsen valt att senarelägga terminsstarten till början på februari. Exakta datum för terminsstart för respektive grupper hittas under fliken ”grupper”.

Styrelsen för NGK-Artistica

Kategorier:
Okategoriserade