Talko och försäljning

NGK-Artistica har som mål att hålla sina terminsavgifter så låga som bara möjligt för att alla ska ha möjlighet att delta. Terminsavgiften är beroende av bland annat antalet träningstimmar, träningsnivå och ledarnas utbildningsbehov. Eftersom att NGK-Artistica är en ideell förening behövs allas hjälp för att det ska gå runt. Detta innebär talkoarbeten och försäljningar.

Terminsavgiften och försäljningsintäckter ska täcka kostnader som salhyran, ledararvoden, generella försäkringar, ledarutbildningar osv. 

Alla bör vara medvetna om:

  • Föräldrar till gymnasterna (inte Knattesprattel) blir insatta i olika arbetsgrupper och blir inkallade för talko under året.
  • Varje familj (inte Knattesprattel) har 1-2 städturer/år i salen.
  • Gymnasterna säljer ett antal kalendrar under höstterminen.
  • Försäljning av hushålls- och toalettpapper 2 gånger/år.
  • Vid behov delta i övrigt talkoarbete.
  • Tävlingsgymnasterna har ytterligare en försäljning på våren.